Szukaj

Europejska Deklaracja na rzecz Zdrowia Serca

Podziel się
Komentarze0

Każdego roku, choroby serca i naczyń są przyczyną zgonu 4,35 mi Każdego roku, choroby serca i naczyń są przyczyną zgonu 4,35 miliona osób w 53 krajach będących europejskimi członkami Światowej Organizacji Zdrowia. W tym wśród członków Unii Europejskiej liczba ta wynosi 1,9 miliona. Schorzenia te są przyczyną 55% wszystkich zgonów wśród kobiet i 43% zgonów mężczyzn.Powodują śmierć znacznie większej liczby osób w porównaniu z nowotworami. Ocenia się roczny koszt leczenia chorób serca i naczyń w skali całej Europy na prawie 200 miliardów euro.

W Polsce te choroby są również najczęstszą przyczyną zgonów, co druga Polka i Polak umierają z ich powodu. Wobec takiego medycznego, społecznego i jednocześnie politycznego wyzwania Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne i Europejska Sieć Kardiologiczna przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia opracowało w 2007 roku pionierską Europejską Deklarację na rzecz Zdrowia Serca European Heart Health Charter celem prewencji chorób serca i naczyń w Europie. Trzeba jednoznacznie podkreślić, że zdecydowanej większości przypadków chorób serca i naczyń można zapobiec, wprowadzając znane i skuteczne metody prewencyjne. Trzy najważniejsze czynniki ryzyka tych chorób to palenie papierosów, podwyższone ciśnienie tętnicze i stężenie cholesterolu. Kolejne czynniki ryzyka to nadwaga, otyłość, cukrzyca, nadmierne spożycie alkoholu oraz stres psychospołeczny.

Zanim powstała Deklaracja Zdrowia Serca Rada Europy w2004 roku pod prezydencją irlandzką wezwała Komisję Europejską oraz państwa członkowskie do podjęcia właściwych działań dla opanowania epidemii chorób serca i naczyń. Następnie w 2005 roku reprezentanci ministrów zdrowia państw członkowskich oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, narodowych towarzystw kardiologicznych a także Narodowych Fundacji Kardiologicznych podpisali Deklarację Luksemburską dla inicjacji a następnie umocnienia całościowych, wszechstronnych planów prewencyjnych we wszystkich państwach europejskich celem zwalczania chorób serca i naczyń.

Rok 2007 to rok na rodzin Deklaracji na rzecz Zdrowia Serca i apelu sygnatariuszy o przyjęcie jej przez wszystkie narodowe ministerstwa zdrowia oraz wszelkie międzynarodowe i europejskie organizacje dla promocji zdrowia serca i naczyń. Sygnatariusze jednocześnie apelują o wsparcie Deklaracji Walentynkowej z 2000 roku stwierdzającej, że każde dziecko urodzone w nowym tysiącleciu ma prawo do życia przynajmniej do wieku 65 lat bez możliwych do uniknięcia chorób układu sercowo-naczyniowego. Aby wypełnić takie wielkie zobowiązanie wobec milionów młodych ludzi konieczne jest pełne wdrożenie w codziennej praktyce wszystkich postanowień zawartych w 18 artykułach Deklaracji Zdrowia Serca.


Serdecznie zachęcam wszystkich czytelników do zapoznania się z Deklaracją, młodych i starszych, zdrowych, potencjalnie chorych i pacjentów, pracowników służby zdrowia i polityków, rodziców i nauczycieli, samorządowców i działaczy organizacji pozarządowych, wszystkich, którym leży na sercu, nasza zdrowa i bezpieczna przyszłość. Realizacja Deklaracji na rzecz Zdrowia Serca niech się stanie naszym wspólnym obowiązkiem.

Polityka nie omija medycyny, dotyczy to także Traktatu Lizbońskiego, który ciągle oczekuje na ratyfikację przez  szystkich, 27 członków Unii Europejskiej, w tym Polskę. Nas, kardiologów, interesują przede wszystkim modyfikacje artykułu 152 dotyczącego zdrowia obecnie obowiązującej umowy europejskiej. Podkreśla się w nich, że wielkie znaczenie dla ochrony zdrowia powinno być zabezpieczone we wszystkich unijnych politykach i aktywnościach. Ponadto działania Unii powinny uwzględniać walkę z wielkimi problemami zdrowotnymi, przez promocję badań naukowych dotyczących przyczyn, terapii i prewencji chorób najczęściej grożących przedwczesną utratą życia. Nie ulega wątpliwości, że do podstawowych problemów zdrowotnych w Europie należą choroby serca i naczyń. Traktat Lizboński zawiera również zalecenie dla Rady Europy, aby zaadaptowała rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące rozwiązania tych problemów. W szczególności Traktat zaleca Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie Europy wdrożenie działań, które mają chronić przed zagrożeniami zdrowia publicznego ze strony palenia tytoniu i nadużywania alkoholu. A przecież są to dwa klasyczne czynniki ryzyka chorób serca i naczyń. Palenie tytoniu w skali globu może odpowiadać za wystąpienie nawet co drugiego zawału serca, najczęstszego zabójcy Polaków i Europejczyków.


Oczekując na podpisanie Traktatu Lizbońskiego musimy pamiętać, że zmodyfikowany artykuł dotyczący zdrowia jednoznacznie wskazuje na znaczenie odpowiedzialności Unii za promocję i zachowanie zdrowia oraz prewencję chorób. Wzmocnienie nowego brzmienia tego artykułu może oznaczać, że Unia Europejska bierze na siebie dodatkowe zobowiązania, a zadaniem kardiologów będzie dopilnowanie, aby udział naszego państwa w realizacji tych zadań był szczególnie widoczny z wielką korzyścią dla wszystkich Polaków.

Przełomowy dla kardiologii rok 2007 wykazał, że współpraca różnych organizacji i instytucji w całej Europie może przyczynić się do nadania nowego impetu w zwalczaniu chorób serca i naczyń oraz prewencji zawału serca i udaru mózgu. Europejska Deklaracja na rzecz Zdrowia Serca z czerwca 2007 wsparta przez komisarza Markosa Kyprianu i dyrektora regionalnego WHO dr Mata Menabde wraz z Rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie działań zmierzających do zwalczania chorób serca i naczyń z lipca 2007 a także inauguracyjne spotkanie w październiku 2007 Grupy Serca, założonej przez parlamentarzystów europejskich, stanowią milowe kroki w nowym spojrzeniu na poradzenie sobie przez Europejczyków z epidemią zawałów serca i udarów mózgu.

Ponownie zachęcam Państwa do zapoznania się z Deklaracją.

PROF. ANDRZEJ RYNKIEWICZ
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii AM
w Gdańsku

Komentarze do: Europejska Deklaracja na rzecz Zdrowia Serca

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz