Szukaj

Choroby serca: młodzi dorośli z anormalnie wysokim poziomem cholesterolu w grupie wysokiego ryzyka

Podziel się
Komentarze0

Młodzi dorośli, u których obserwujemy anormalny poziom cholesterolu, należą do grupy osób o podwyższonym ryzyku, którzy, starzejąc się, będą bardziej narażeni na pojawienie się chorób serca oraz dolegliwości układu krwionośnego, jak donoszą autorzy ostatnich badań amerykańskich. Badacze doszli do takich wniosków analizując, przez okres 20 lat, poziom cholesterolu LDL oraz cholesterolu HDL we krwi 3 258 osób, którzy mieli w momencie rozpoczęcia badania od 18 do 30 lat.Blisko połowa uczestników badań, a dokładniej 44%, którzy mieli poziom złego cholesterolu, czyli cholesterolu LDL, równy bądź wyższy niż 4,14 mmol/l, ucierpieli na arteriosklerozę w wieku 45 lat, to znaczy ucierpieli na zwapnienie arterii, które leży u źródła chorób serca oraz naczyń krwionośnych. Spośród uczestników badań, których poziom cholesterolu LDL był niższy niż 1,81 mmol/l, zaledwie 8% z nich zostało dotkniętych zwapnieniem tętnic, kiedy zaczęli się starzeć. Nawet jeśli ich poziom cholesterolu LDL był niewiele wyższy niż wartość docelowa – określona na mniej niż 2,59 mmol/l aż do 3,34 mmol/l – uczestnicy badań jednakże zapadali po przekroczeniu wieku 45 lat na arteriosklerozę.

Ustalono także związek chorób sercowo-naczyniowych z poziomem dobrego cholesterolu HDL. Większość uczestników, którzy nie mieli, na początku badania, optymalnego poziomu cholesterolu HDL, to znaczy, niższego niż 1,55 mmol/l, cierpieli bardziej z powodu zwapnienia tętnic całe 2 dziesięciolecia później.


Omawiane badanie jest tak naprawdę pierwszym, które ustala, że nawet w młodym wieku hipercholesterolemia może mieć bardzo szkodliwe efekty dłuższą metę. Badanie to pokazuje w rzeczywistości, że skumulowane złogi wapnia na ścianach naczyń krwionośnych odkładają się na stałe po 20 roku życia i narażają młodych dorosłych na poważne choroby w późniejszym okresie.

Aby uniknąć jak najskuteczniej i najpewniej chorób serca oraz układu krwionośnego, a także udaru mózgu, młodzi dorośli powinni się upewniać, że zachowują optymalny poziom chorlesterolu HDL oraz LDL, ze szczególnym jednak naciskiem na zły cholesterol LDL. Oznacza to w praktyce zdrowe odżywianie się, stałą aktywność fizyczną, ćwiczenia gimnastyczne oraz dbanie utrzymywanie zdrowej wagi.

Ogromnej większości osób cierpiących na hipercholesterolemię przepisywane są leki statynowe, które mają na celu obniżenie poziomu cholesterolu. Naukowcy poddają w wątpliwość konieczność, czy też nawet bezpieczeństwo przepisywania tych leków młodym dorosłym, ponieważ ich skuteczność nigdy nie ostała przeanalizowana u ludzi poniżej 40 roku życia.

Pogłębione badania są teraz niezbęde, aby poznać efekty zażywania leków statynowych przez kilka dziesięcioleci, podtrzymują naukowcy.

Komentarze do: Choroby serca: młodzi dorośli z anormalnie wysokim poziomem cholesterolu w grupie wysokiego ryzyka

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz