Szukaj

Omamy

Omamy - pozorne spostrzeżenia (dotyczą wszystkich zmysłów). Człowiek widzi, słyszy, czuje zapachy itp. przedmiotów, których w rzeczywistości nie ma. Jest przy tym głęboko przekonany o ich istnieniu naprawdę. Halucynacje mogą występować przy wysokiej gorączce, w zatruciach itp. Pojawiają się przy tym bez konkretnych bodźców ze strony otoczenia. Zalicza się je do tzw. objawów pozytywnych, gdyż są odchyleniem od normalnych procesów poznawczych.

Komentarze do: Omamy

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz