Szukaj

Dysgrafia

Dysgrafia - trudności lub niemożność opanowania umiejętności pisania występujące u dzieci z prawidłowym, a nawet powyżej przeciętnej rozwojem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku, słuchu i prawidłowo nauczanych. Etiologia jest złożona. Wymienia się m.in. jako przyczyny występowania dysgrafii deficyty fragmentaryczne w obrębie analizatorów wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego. Uważna obserwacja dziecka w okresie przedszkolnym pozwala na wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju będących podłożem powstawania dysgrafii, np. u dzieci z dysgrafią w okresie przedszkolnym niechętnie rysują; poziom ich rysunków odbiega od norm wiekowych, mają trudności z odwzorowywaniem prostych kształtów, nie potrafią poradzić sobie z układankami itp. Wczesne rozpoznanie dysgrafii i opieka psychologa zwiększa szansę na szybkie przezwyciężanie trudności dziecka i uniknięcie wtórnych skutków dysgrafii mogących przybrać postać zaburzeń nerwicowych związanych z przeżywanymi przez dziecko niepowodzeniami szkolnymi.

Komentarze do: Dysgrafia

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz