Szukaj

Dyzartria

Dyzartria - to termin oznaczający jeden z rodzajów zaburzeń mowy. Jest on skutkiem dysfunkcji aparatu wykonawczego, czyli języka, podniebienia, gardła i krtani. Dysfunkcja może być efektem: uszkodzenia mięśni, nerwów czaszkowych, które je unerwiają, jąder tych nerwów, dróg korowo-jądrowych oraz układu pozapiramidowego.Skutkiem tych uszkodzeń jest tzw. mowa dyzartryczna. Taka mowa jest niewyraźna, powolna, afoniczna (czyli bezgłośna) i towarzyszy jej tzw. przeddźwięk nosowy, który jest spowodowany opadnięciem podniebienia miękkiego. Wymawianie samogłosek jest przeważnie zachowane, a zależniei od miejsca uszkodzenia, przeważają różne zaburzenia artykulacji.

Komentarze do: Dyzartria

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz