Szukaj

Przyjmowanie leków antydepresyjnych może być przyczyną próby samobójczej u dziecka

Podziel się
Komentarze0

Badania Vanderbilt University Medical Center pokazują, że nie ma dowodów na to, iż ryzyko popełnienia samobójstwa u dzieci i młodzieży różni się przy stosowaniu dwóch powszechnie przepisywanych leków antydepresyjnych. Badana populacja, uwzględniała dzieci i młodzież, którzy niedawno zaczęli przyjmować selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny-noradrenaliny (SNRI).

Przez ostatnie dziesięć lat rodzice i pracownicy służby zdrowia obawiali się, że dzieci i młodzież leczeni lekami antydepresyjnymi mogą być bardziej narażeni na wystąpienie myśli bądź zachowań samobójczych. W 2004 roku U.S. Food and Drug Administration (FDA) i UK Medicine Healthcare Products Regulatory Agency wydały publiczne ostrzeżenie dotyczące zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych u dzieci i młodzieży leczonych niektórymi lekami antydepresyjnymi. Nakazały również zamieszczanie stosownych ostrzeżeń na opakowaniach.
Ponieważ leki antydepresyjne różnią się właściwościami, w tym wpływem na neuroprzekaźniki, panuje przekonanie, że ryzyko zachowań samobójczych dla poszczególnych leków może się różnić. Autor badania, William Cooper twierdzi, iż: „Ważne jest, aby zbadać grupę dzieci i młodzieży, ponieważ wiele dzieci w Stanach Zjednoczonych jest leczona tymi lekami i musimy zrozumieć różnice w ryzyku podejmowania po nich prób samobójczych.”

SSRI, takie jak fluksetyna, są najczęściej stosowanymi lekami antydepresyjnymi i przeciwlękowymi, zwalniającymi tempo, w jakim serotonina, ważna cząsteczka sygnałowa w mózgu, ulega rozpadowi. SNRI, takie jak sertralina, jest nowszym typem leków przeciwdepresyjnych, które robią to samo z inną ważną cząsteczką, noradrenaliną.

Poważne zaburzenie depresyjne (MDD) jest powszechne u dzieci i młodzieży, ma istotny negatywny wpływ na ich rozwój i zwiększa ryzyko popełnienia samobójstwa. Według American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, samobójstwo jest trzecią najczęstszą przyczyną śmierci dla młodzieży w wieku 15-24 lat, a szóstą przyczyną śmierci dla 5-14 latków.

Badania Venderbilt objęły dokumentację medyczną 36.842 dzieci w wieku od 6 do 18 lat, które między 1995 a 2006 rokiem, zaczęły brać jeden ze wspomnianych leków antydepresyjnych. 415 uczestników z tej grupy miało za sobą próbę samobójczą, w wyniku której 4 osoby poniosły śmierć.

Spośród jednostek uwzględnionych w badaniu, 47,4 % miało zdiagnozowane MDD, zaś u jednej czwartej zdiagnozowano zaburzenie uwagi i nadpobudliwość. Innymi częstymi nieprawidłowościami psychicznymi wśród badanych były zaburzenia zachowania i lęki.

Badanie nie uwzględniało porównania ryzyka popełnienia prób samobójczych dla osób zażywających leki antydepresyjne z osobami niebiorącymi tego typu leków.

Cooper uważa, że: „Wyniki dostarczają ważnych informacji na temat relatywnego zagrożenia niedawno zatwierdzonych antydepresantów i pomagają podjąć decyzję pacjentom i ich rodzinom. Ale potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć inne aspekty stosowania tych leków w leczeniu dzieci, co przyczyni się do podejmowania świadomych decyzji.”

Autor: Marcin Wądołowski

Komentarze do: Przyjmowanie leków antydepresyjnych może być przyczyną próby samobójczej u dziecka

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz