Szukaj

Urojenia

Urojenia są to zaburzenia myślenia nie mające odbicia w rzeczywistości i nie podzielane przez inne osoby z podobnego kręgu społeczno-kulturowego. Polegają one na błędnych sądach i nie podlegają korekcie. Urojenia, podobnie jak m.in. omamy, zalicza się do tak zwanych objawów pozytywnych. Osoba cierpiąca z powodu urojeń może działać zgodnie ze swoimi przekonaniami, a jej pozornie nieuzasadnione czyny okazują się logiczną konsekwencją urojenia.


Schizofrenia

Schizofrenia jest to częsta choroba umysłowa charakteryzująca się zniekształceniem odbioru rzeczywistości oraz zaburzeniem w funkcjonowaniu. Choroba objawia się zazwyczaj młodości. Mniej poważny jest tzw. stan schizoidalny, dotyczący osób wykazujących nienormalne reakcje emocjonalne oraz interakcje z otoczeniem. Przeważająca cześć specjalistów twierdzi, iż schizofrenia jest wynikiem nienormalnej gospodarki chemicznej mózgu.

Objawy:
 • urojenia
 • halucynacje
 • depresja
 • zmienny nastrój
 • zaburzenia rozumowania abstrakcyjnego
 • problemy z pamięcią
 • fragmentacja toku myślenia
Wczesne otępienie

Otępienie, inaczej demencja jest to obniżenie sprawności intelektualnej i krytycyzmu oraz osłabienie pamięci wywołane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Do powstania otępienia prowadzą takie zaburzenia jak choroba Alzheimera, Parkinsona, pląsawica Huntingtona itd. W początkowym etapie utrata pamięci może skutkować urojonymi wyjaśnieniami faktów, których człowiek nie pamięta.

Objawy:
 • pogorszenie pamięci świeżej i trwałej
 • zmiany osobowości i nastroju
 • halucynacje i urojenia
 • pogorszenie myślenia abstrakcyjnego
 • zachowanie paranoidalne
Depresja

Depresja jest to bardzo powszechna choroba psychiczna dotykająca wielu osób. Osoby chore na depresję mogą mieć urojenia dotyczące własnego zdrowia lub bliskich osób. Urojenia mogą także mówić choremu że jest bezwartościowy, wywołując u niego myśli samobójcze.

Objawy:
 • obniżenie nastroju
 • smutek
 • poczucie samotności
 • uczucie lęku
 • brak energii i koncentracji
 • myśli samobójcze

Komentarze do: Urojenia

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz