Szukaj

Wpływ stresu metabolicznego na arytmię przedsionkową

Podziel się
Komentarze0

Naukowcy znaleźli dowody na to, że stres metaboliczny może nasilać arytmie przedsionkowe, takie jak migotanie przedsionków oraz inne choroby serca, które powodują, że tempo pracy serca jest nieregularne i szybsze niż powinno. Ich badania mogą utorować drogę do opracowania nowych metod leczenia chorób, dotykających prawie jedną czwartą społeczeństwa w Wielkiej Brytanii (z arytmią serca boryka się w tym kraju 750 tysięcy ludzi).Badania Brytyjskiej Fundacji Serca (BHF), prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Bristolu i opublikowane w Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology, wskazują na to, że stres metaboliczny, pojawiający się wskutek niewystarczającej ilości tlenu dostarczanego do serca, powoduje wyraźne zmiany w aktywności elektrycznej przedsionków serca.

Od lat było wiadomo, że stres ten ma wpływ na komorowe zaburzenia rytmu serca, ale dopiero teraz dowiedziono arytmii również w przedsionkach.

Zespół naukowców kierowany przez dr Andrew Jamesa oraz prof. Saadeh Suleimana przeanalizował, które rodzaje białek mają udział w aktywności elektrycznej przedsionków podczas stresu metabolicznego.

Białka te, znane jako kanały KATP, umożliwiają komórkom reakcję na zmiany zachodzące w metabolizmie. Zaczynają działać w momencie, gdy spada poziom adenozynotrójfosforanu (ATP) w komórkach.


Trzustkowe kanały KATP są angażowane w regulację wydzielania insuliny, dlatego w leczeniu cukrzycy typu 2 wykorzystuje się leki, które są na nie ukierunkowane.

Zdaniem dr Andrew Jamesa, „kanały KATP w komorach serca mogą być aktywowane wskutek stresu metabolicznego, powodowanego przez blokadę tętnicy wieńcowej. Zasadniczo ich uruchomienie powinno chronić mięśnie sercowe przed uszkodzeniem, niemniej może przyczynić się też do zakłóceń w elektrycznej aktywności serca".

Arytmia w komorach serca może być bardzo niebezpieczna, prowadząc do migotania komór, a nawet do śmierci.

Arytmie przedsionkowe, takie jak migotanie przedsionków (AF), zwykle nie prowadzą bezpośrednio do zgonu, ale są częstą przyczyną wylewu.

Kanały KATP występują również w przedsionkach, ale ich rola w arytmii przedsionków nie jest nam jeszcze znana.

Wyniki badań ukazują zatem, że stres metaboliczny powoduje wyraźne zmiany w elektrycznej aktywności przedsionka. Wywołanie arytmii przedsionkowej jest możliwe w czasie metabolicznego stresu, ale nie przed nim.

Co ważne, badania dowiodły, że leki stosowane przez pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 odwracają skutki stresu metabolicznego w aktywności elektrycznej przedsionka i uniemożliwiają arytmię przedsionkową.

Leki przeciwcukrzycowe nie przynoszą jednak efektu w przypadku braku stresu metabolicznego.

Dr James zwraca uwagę na to, że dalsze badania są konieczne. Pozwolą one na lepsze poznanie kanałów KATP i wykorzystanie ich do leczenia arytmii przedsionkowej.

Komentarze do: Wpływ stresu metabolicznego na arytmię przedsionkową

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz