Szukaj

Świeża krew nie jest lepsza, na co wskazują badania kliniczne

Podziel się
Komentarze0

Istnieje w nas przekonanie, że to co świeże jest lepsze. Zaprzecza temu opracowanie opublikowane 8 października 2012 roku w „Journal of the American Medical Association”. Wynika z niego, iż poważnie chore wcześniaki, które otrzymały świeżą krew, nie miały się lepiej niż te, którym zapewniono zwykłą opiekę medyczną z transfuzjami krwi z banków, gdzie przechowuje się ją dłużej niż tydzień. Nie odnotowano różnicy między tymi dwoma podejściami w odniesieniu do obrażeń ważnych organów, umieralności, infekcji.Odpowiedzialny za badanie doktor Dean Fergusson z Ottawa Hospital Research Institute powiedział: „Do tej pory literatura przedmiotu sugerowała, że świeże krwinki czerwone są lepsze. Tym niemniej, efekt świeżej krwi w wynikach klinicznych nie był nigdy sprawdzany poprzez użycie randomizowanych eksperymentów będących złotym standardem badań medycznych (uczestnicy są losowo przydzielani do grup eksperymentalnych, z których jedna stanowi grupę kontrolną)”.

Do uzasadnienia specjalnego wpływu świeżej krwi na pacjentów używano wyników z istniejących już badań klinicznych. Było to problematyczne z wielu istotnych powodów.

Określenie średniego wieku krwi i jej wpływu na pacjentów po przetoczeniach przeprowadzonych więcej niż raz jest bardzo trudne – wiek czerwonych krwinek używanych do transfuzji może się znacząco od siebie różnić w granicach okresu przechowywania, który wynosi 42 dni.


Tym razem zbadano 377 dzieci ważące mniej niż 1250 gramów, potrzebujące transfuzji czerwonych krwinek. Losowo wybrane otrzymywały krew przechowywaną przez tydzień lub krócej, a pozostałe standardowo używanej przez banki krwi. Nie wykryto różnicy w wynikach badań tych grup.

Zbieranie danych trwało od maja 2006 roku do czerwca 2011 roku. W procesie uczestniczyło 6 kanadyjskich szpitali z Ottawy, Montrealu, Saskatoon i Vancouver.

Naukowcy doszli do wniosku, że tzw. efekt świeżej krwi w wysoce wrażliwej populacji przedwcześnie urodzonych dzieci nie występuje.

Doktor Dana Devine z Canadian Blood Services powiedziała: „Przez lata liczba badań retrospektywnych pokazujących możliwe szkody ze strony starszych komórek krwi kreowały presję na sposób zarządzania zaopatrzeniem w krwinki tak, by zapewniać transfuzje świeższych produktów”.

Teraz będzie się to mogło zmienić.

Naukowcy podkreślają, że nie mogłoby się odbyć bez setek rodziców, którzy zgodzili się na uczestnictwo swych dzieci w eksperymencie.

Neonatolog z Children's Hospital of Eastern Ontario, dr Nicole Rouvinez-Bouali zauważa, jak ciężką musiała być ta decyzja podejmowana przez rodziców w trudnym czasie, kiedy ich dzieci były małe. To wyjątkowe doświadczenie dla badaczy, którzy bardzo dziękują rodzicom wcześniaków za cenną współpracę, pozwalającą na dokonanie ważnego odkrycia.

Komentarze do: Świeża krew nie jest lepsza, na co wskazują badania kliniczne

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz