Szukaj

Rumunia angażuje się w ochronę dziewiczych lasów

Podziel się
Komentarze0

W Rumunii znajdują się największe powierzchnie dziewiczych lasów w Unii Europejskiej. Lasy te to prawdziwy skarb bioróżnorodności, broń przeciwko ociepleniu klimatycznemu, ale niestety, są one coraz bardziej zagrożone i trudne do zachowania.Lasy dziewicze, które nigdy nie były eksploatowane, podzielone, ani bezpośrednio nie poddane wpływowi człowieka, to według agencji ds. żywności i rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO), 36% powierzchni lasów światowych.

Zniknęły one już, niestety, z wielu krajów europejskich, ale istnieją jeszcze w Skandynawii oraz Europie wchodniej. Rumunia daje schronienie 250 000 hektarów powierzchni leśnej. Lasy te głównie składają się z buków, świerków i jodeł. Lasy te to siedliska dla wielu gatunków zwierząt, takich jak wilki, niedźwiedzie oraz rysie.

Jednym z najważniejszych narzędzi pomagających nam walczyć z ociepleniem klimatycznym to właśnie lasy, podkreśla rumuński minister środowiska, pan Laszlo Borbely. Ale aż do tej pory, lasy rumuńskie mogły być chronione głównie dlatego, iż dostęp był do nich utrudniony.


A dzisiaj, są one coraz bardziej zagrożone, o czym alarmuje pani Erika Stanciu, dyrektorka programu Lasy WWF w Karpatach. Jedynie 18% z nich ma statut znajdujących się pod ochroną, ubolewa stowarzyszenie ochrony środowiska, które ostatniego miesiąca wezwało do ich chronienia.

W petycji podpisanej przez 90 000 ludzi, stowarzyszenie domaga się wdrożenia pilnych i skutecznych środków ochrony. Kilka dni temu, rumuński minister środowiska, pan Laszlo Borbely oznajmił, iż pracuje nad projektem prawa, które ma wejść w życie już pod koniec tego roku. Prawo to będzie klasyfikowało wszystkie dziewicze lasy w strefę ścisłej ochrony, wykluczając jakąkolwiek możliwość eksploatacji.

Właściciele tych lasów otrzymają rekompensaty finansowe z funduszów europejskich, których całkowita suma już teraz jest oceniania na 100 000 000 euro. Projekt taki eksperymentalnie sprawdzono w Sinca, w centrum kraju. W zamian za rekompensatę z WWF, gmina zaakceptowała ochronę części swojego dziewiczego lasu.

Stowarzyszenie Lasy WWF w Karpatach z ulgą powitało obietnicę rządu rumuńskiego. Jednakże, pozostaje w dalszym ciągu czujne, ponieważ publiczne zaangażowanie ministra w ochronę lasów dziewiczych jest sukcesem, ale trzeba poczekać, czy rzeczywiście ochrona ta wejdzie w życie, podkreśla Gabriel Paun, z pozarządowej agencji Agent Green. Nauczka z przeszłości bowiem pokazuje, jak dodaje jeszcze Agent Green, iż trzeba być ostrożnym.

Komentarze do: Rumunia angażuje się w ochronę dziewiczych lasów

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz