Szukaj

Raport "serca" w Niemczech

Podziel się
Komentarze0

Liczba zawałów serca wśród obywateli niemieckich ciągle się zmniejsza. Stopień umieralność jest jednak zróżnicowany geograficznie. W Sachsen-Anhalt (Dolna Saksonia) ryzyko jest największe, natomiast w Schleswig-Holstein prawdopodobieństwo zejścia na zawał serca jest najmniejsze.


Takie właśnie dane przedstawiana nam specjalny raport przedstawiony w ostatnich dniach przez niemiecką Fundację Serca. Raport podaje dokładne liczby na temat umieralności mieszkańców Niemiec na zawał serca i tak odpowiednio w latach 2000-2010 śmiertelność na 100.000 mieszkańców spadła z 81,8 na 67,9 przypadków. Na przestrzeni ostatnich 30 lat liczba zmarłych spadła natomiast z 92.801 (w roku 1980) na 55.541 (w roku 2010).

Wielu ludzi życie zawdzięcza ogromnemu postępowi w nauce i zastosowaniu w kardiochirurgii chociażby nowoczesnych rozruszników serca. Jak pokazują dane Niemieckiego Towarzystwa Kardiochirurgicznego (DGK) w roku 1995 w Niemczech wszczepiono 6629 takich urządzeń, natomiast w roku 2011 liczba ta wyniosła już 14.860. Aż 53 % pacjentów to ludzie więcej niż 70-letni uważa prof. Jochen Cremer z Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Serca. Coraz szybciej wzrasta także ilość zabiegów mających na celu poszerzenie i udrożnienie naczyń krwionośnych poprzez wszczepienie tzw. stentów lub też stworzenie innych alternatywnych dróg dla układu krwionośnego poprzez implantację pomostów naczyniowych popularnie zwanych by-passami.

Jak wspomniano we wstępie do artykułu prawdopodobieństwo zgonu z powodu zawału serca jest różne w zależności od rejonu Niemiec. Najmniejsze ryzyko występuje w Schleswig-Holstein, gdyż tam udało się zejść poniżej średniej liczby umieralności dla całego kraju aż o 23 %, pozytywnie sytuacja przedstawia się także w Nordrhein-Westfalen, gdzie osiągnięto 10,8 % niższe prawdopodobieństwo niż te w skali całego kraju. Na drugim biegunie przedstawianych tutaj statystyk znajduje się natomiast Sachsen-Anhalt gdzie wskaźnik procentowy przekracza ogólną przeciętną statystykę niemiecką aż o 43 %. Dokładne przyczyny tak dużej rozbieżności nie są znane. Eksperci jako możliwe przyczyny podają różnice w systemie opieki na pacjentami, słabe działanie systemu ratownictwa medycznego oraz słaby poziom informacji społeczeństwa o zagrożeniach chorobami związanymi z sercem. Dodatkowo zauważono, iż w regionach o wysokiej umieralności na zawał serca bardzo często brakuje specjalistycznych ambulansów do transportowania chorych.


Powyżej przedstawione dane statystyczne są oczywiście prawdziwe, ale eksperci radzą aby nie przywiązywać do nich szczególnej wagi, gdyż nawet kiedy umieralność na zawał serca spada to w wielu przypadkach w szpitalach wzrasta liczba pacjentów z innymi chorobami mięśnia sercowego takimi jak: choroby zastawek serca, zaburzenia rytmu serca czy też niewydolności mięśnia sercowego. Dane przedstawiają tutaj wzrost liczby zachorowań na 100.000 mieszkańców z 275 w 1995 roku do 454 w roku 2010.

24 „Raport dla serca”, którego niektóre wyniki przedstawiliśmy powyżej był w tym roku por raz pierwszy stworzony przez wspólną prace kilku niemieckich organizacji zajmujących się leczeniem serca. Były to: Niemieckie Towarzystwo Kardiochirurgiczne (DGK), Niemieckie Towarzystwo Chirurgii Klatki Piersiowej i Układu Krążenia (DGTHG) oraz Niemieckie Towarzystwo  Kardiochirurgii Dziecięcej (DGK). Raport powinien dostarczyć społeczeństwu informacji w jakich regionach kraju należy poprawić diagnostykę oraz sposób leczenia chorób serca. Treści w nim zawarte powinny trafić także do osób zarządzających system zdrowotnym w Niemczech i być wskazówką do poszukiwania właściwiej drogi w dalszym zmniejszaniu liczby chorych na serce. Jednak przede wszystkim napisać trzeba że niemieccy naukowcy stworzyli ten raport dla mieszkańców swojego kraju, aby uświadomić im jak ważne jest dbanie o zdrowie własnego serca. W końcu mamy je tylko jedno.

Opracował:

Rafał Mikołajczak

Komentarze do: Raport "serca" w Niemczech

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz