Szukaj

Obturacyjny Bezdech Senny (OBS), groźny dla naszego serca

Podziel się
Komentarze0

Nieleczony zespół OBS może być groźny dla serca u ludzi starszych. Choroba zwiększa czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, jednak odpowiednie leczenie, polegające na stałym utrzymaniu wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP), może istotnie zmniejszyć to ryzyko.Według hiszpańskiego naukowca, dr Miguela Ángela Martínez-García z uniwersytetu La Fe i szpitala politechnicznego w Walencji, mimo że związek między OBS a śmiertelnością sercowo-naczyniową jest dobrze udokumentowany u młodszych pacjentów, dowody na ten związek u osób starszych były sprzeczne.

W naszym badaniu, 939 pacjentów w podeszłym wieku, z ciężkim OBS, doświadczało większego ryzyka zachorowania na dolegliwości sercowo-naczyniowe, a zwłaszcza na udar mózgu i niewydolność serca, mówi dr Martinez-Garcia. Natomiast, leczenie CPAP zmniejszało śmiertelność sercowo-naczyniową do poziomów zbliżonych do obserwowanych u pacjentów bez OBS.

Wszyscy badani mieli powyżej 65 lat, a średni czas obserwacji wynosił około 69 miesięcy. Badania zostały przeprowadzone zarówno za pomocą standardowej polisomnografii, jak również poligrafii oddechowej.

Zobacz również:OBS określono jako łagodny lub umiarkowany (w skali AHI, czyli ang. apnea-hypopnea index, 15-29) oraz ciężki (AHI równy bądź większy 30). Pacjenci z AHI
Posługiwanie się CPAP na poziomie 4 godzin dziennie zostało uznane za dobry powód do leczenia.

W porównaniu z grupą kontrolną, współczynnik ryzyka dla układu sercowo-naczyniowego wynosił 2,25 u pacjentów z ciężkim nieleczonym OBS, oraz w przypadku pacjentów nieleczonych z OBS łagodnym do umiarkowanego, leczonych CPAP - 1,38.

Podobne wyniki zaobserwowano wśród pacjentów wieku równym bądź powyżej 75 lat. Wśród pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie CPAP, zgodności były niezależnie związane ze zmniejszeniem ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego.

Badania te jednak są dość ograniczone, ponieważ nie były to osoby wybrane losowo, a to znacząco zmniejsza moc statystyczną.

Są to pierwsze przeprowadzone na szeroką skalę badania w celu przyjrzenia się wpływowi OBS na ryzyko sercowo-naczyniowe, włączające pacjentów w podeszłym wieku i pochylające się nad skutecznością leczenia CPAP w ograniczaniu tego ryzyka, powiedział dr Martínez-García. Nasze odkrycie, że odpowiednie leczenie CPAP wiąże się ze znamiennym zmniejszeniem śmiertelności sercowo-naczyniowej u chorych na OBS, ma istotne znaczenie, zwłaszcza wobec rosnącej populacji osób starszych.

Komentarze do: Obturacyjny Bezdech Senny (OBS), groźny dla naszego serca

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz