Szukaj

Obturacyjny Bezdech Senny (OBS), groźny dla naszego serca

Podziel się
Komentarze0

Nieleczony zespół OBS może być groźny dla serca u ludzi starszych. Choroba zwiększa czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, jednak odpowiednie leczenie, polegające na stałym utrzymaniu wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP), może istotnie zmniejszyć to ryzyko.Według hiszpańskiego naukowca, dr Miguela Ángela Martínez-García z uniwersytetu La Fe i szpitala politechnicznego w Walencji, mimo że związek między OBS a śmiertelnością sercowo-naczyniową jest dobrze udokumentowany u młodszych pacjentów, dowody na ten związek u osób starszych były sprzeczne.

W naszym badaniu, 939 pacjentów w podeszłym wieku, z ciężkim OBS, doświadczało większego ryzyka zachorowania na dolegliwości sercowo-naczyniowe, a zwłaszcza na udar mózgu i niewydolność serca, mówi dr Martinez-Garcia. Natomiast, leczenie CPAP zmniejszało śmiertelność sercowo-naczyniową do poziomów zbliżonych do obserwowanych u pacjentów bez OBS.

Wszyscy badani mieli powyżej 65 lat, a średni czas obserwacji wynosił około 69 miesięcy. Badania zostały przeprowadzone zarówno za pomocą standardowej polisomnografii, jak również poligrafii oddechowej.


OBS określono jako łagodny lub umiarkowany (w skali AHI, czyli ang. apnea-hypopnea index, 15-29) oraz ciężki (AHI równy bądź większy 30). Pacjenci z AHI
Posługiwanie się CPAP na poziomie 4 godzin dziennie zostało uznane za dobry powód do leczenia.

W porównaniu z grupą kontrolną, współczynnik ryzyka dla układu sercowo-naczyniowego wynosił 2,25 u pacjentów z ciężkim nieleczonym OBS, oraz w przypadku pacjentów nieleczonych z OBS łagodnym do umiarkowanego, leczonych CPAP - 1,38.

Podobne wyniki zaobserwowano wśród pacjentów wieku równym bądź powyżej 75 lat. Wśród pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie CPAP, zgodności były niezależnie związane ze zmniejszeniem ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego.

Badania te jednak są dość ograniczone, ponieważ nie były to osoby wybrane losowo, a to znacząco zmniejsza moc statystyczną.

Są to pierwsze przeprowadzone na szeroką skalę badania w celu przyjrzenia się wpływowi OBS na ryzyko sercowo-naczyniowe, włączające pacjentów w podeszłym wieku i pochylające się nad skutecznością leczenia CPAP w ograniczaniu tego ryzyka, powiedział dr Martínez-García. Nasze odkrycie, że odpowiednie leczenie CPAP wiąże się ze znamiennym zmniejszeniem śmiertelności sercowo-naczyniowej u chorych na OBS, ma istotne znaczenie, zwłaszcza wobec rosnącej populacji osób starszych.

Komentarze do: Obturacyjny Bezdech Senny (OBS), groźny dla naszego serca

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz