Szukaj

Nowe wyniki badań nad skutecznością ablacji cewnikowej w leczeniu arytmii serca

Podziel się
Komentarze0

U pacjentów z powszechnie występującym zaburzeniem rytmu serca, u których zastosowano ablację cewnikową, zaobserwowano ustępowanie objawów oraz poprawę jakości życia, w porównaniu z pacjentami stosującymi leczenie farmakologiczne.   


Waterloo, BELGIA. Według danych opublikowanych w „Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes”, pacjenci cierpiący na powszechnie występujące zaburzenie rytmu serca, zwane migotaniem przedsionków, leczeni metodą ablacji cewnikowej z zastosowaniem cewnika NaviStar® ThermoCool®, zgłaszali po upływie 1 roku znacznie mniej objawów oraz lepsze wskaźniki jakości życia niż pacjenci leczeni lekami przeciwarytmicznymi.


Migotanie przedsionków, często określane skrótem AFib (ang. atrial fibrillation), jest najpowszechniej występującym rodzajem zaburzenia rytmu serca, które dotyka około 20 mln ludzi na całym świecie. Jest to także jedna z najczęstszych przyczyn udaru wśród osób w wieku powyżej 65 lat. Zazwyczaj jakość życia pacjentów z AFib jest znacznie niższa niż średnia jakość życia w populacji ogólnej, a stopień upośledzenia może być podobny jak w przypadku pacjentów cierpiących na poważne choroby przewlekłe, takie jak choroba nerek czy niewydolność serca.


Podczas zabiegu ablacji do serca zostaje wprowadzony cewnik, za pośrednictwem którego do obszarów mięśnia sercowego, będących przyczyną nieprawidłowego rytmu serca, dostarczana jest energia. Energia ta „odłącza” szlaki odpowiedzialne za powstawanie nieprawidłowego rytmu. Cewnik NaviStar® ThermoCool® w połączeniu z systemami nawigacji Carto®. firmy Biosense Webster, Inc. to obecnie jedyny cewnik do ablacji zatwierdzony przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków do stosowania w terapii lekoopornego, nawracającego, objawowego, napadowego migotania przedsionków. Cewnik NaviStar® ThermoCool® posiada od 1998 r., a system nawigacyjny Carto® od 1994 r. oznakowanie CE.Pierwsze dane z badań opublikowane w JAMA w styczniu 2010 r. wykazały, że po upływie 1 roku u 66% pacjentów leczonych metodą ablacji cewnikowej nie wystąpiło udokumentowane objawowe migotanie przedsionków. Natomiast w grupie pacjentów leczonych farmakologicznie środkami powszechnie określanymi jako leki przeciwarytmiczne (AAD) odsetek ten wyniósł 16% (PU 95%: 0,19, 0,47; P < 0,001).


Analiza badania cząstkowego opublikowana 17 listopada 2010 r. w Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes wykazała, że w przypadku pacjentów leczonych metodą ablacji, wskaźniki jakości życia, które były początkowo o 10–20% niższe od norm przyjętych dla populacji (pomiar przy użyciu kwestionariusza Medical Outcomes Study Short Form-36 [SF-36]), powróciły do normy, zaś w przypadku pacjentów leczonych farmakologicznie nie uległy zmianie. Ponadto wskaźniki częstości i nasilenia objawów mierzone z zastosowaniem AF Symptom Checklist spadły o ponad 50% w grupie pacjentów leczonych metodą ablacji, ale nie uległy zmianie w grupie farmakoterapii.


Jak stwierdził dr n. med. Matthew Reynolds, główny badacz w badaniu cząstkowym oraz główny autor, dyrektor medyczny Economics and Quality of Life Assessment Group przy Harvard Clinical Research Institute w Bostonie:
- Dogłębna analiza danych uzyskanych w tym badaniu wykazała, że w badanej populacji poziom 9 z 10 specyficznych wskaźników jakości życia i obciążenia objawami (tj. wszystkich badanych wskaźników za wyjątkiem bólu) był korzystniejszy w grupie pacjentów leczonych metodą ablacji niż w grupie poddanej farmakoterapii. Różnice te utrzymywały się przez cały okres badania i były silnie powiązane z nawrotami zaburzeń rytmu serca, które występowały dużo częściej w grupie pacjentów przyjmujących leki przeciwarytmiczne. Wyniki te poszerzają coraz bogatszy zasób danych literaturowych wykazujących, że metoda ablacji cewnikowej poprawia jakość życia w większym stopniu niż leki przeciwarytmiczne w odpowiednio wybranej populacji pacjentów.

AFib: coraz bogatszy zasób danych statystycznych oraz aktualne opcje terapeutyczne

AFib jest najpowszechniej występującym zaburzeniem rytmu serca, jednak tylko ok. 110 tys. pacjentów rocznie jest leczonych metodą ablacji. Większość pacjentów z AFib jest obecnie leczona lekami przeciwarytmicznymi, mimo że u około połowy z nich leki te nie pozwalają na opanowanie objawów AFib.


Według dr. Reynoldsa wyniki tego badania dostarczają informacji ważnych zarówno dla pacjentów z AFib oraz lekarzy, ponieważ pokazują, że skuteczne leczenie AFib na drodze interwencji takiej jak ablacja może zmniejszyć nasilenie objawów i podnieść jakość życia chorych.


W 2006 r. czołowe towarzystwa medyczne, w tym American Heart Association, American College of Cardiology oraz European Society of Cardiology, zaleciły ablację cewnikową jako terapię drugiego rzutu w przypadku AFib.


Dr Reynolds pełnił funkcję głównego badacza podczas analizy badania cząstkowego, a ponadto otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę w charakterze członka komisji doradczej ds. polityki zdrowotnej działającej w firmie. Świadczy także inne usługi doradcze.

Firma Biosense Webster, Inc.

Komentarze do: Nowe wyniki badań nad skutecznością ablacji cewnikowej w leczeniu arytmii serca

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz