Szukaj

Akcja "Nie Zawal! Wybierz życie" dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Podziel się
Komentarze0

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce. Co roku umiera z ich powodu ponad 170 tys. osób, przy czym 20 tys. spośród nich to zgony związane z wystąpieniem zawałów. W ramach akcji edukacyjnej „Nie Zawal! Wybierz życie” rusza cykl prelekcji na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, które mają na celu uświadomienie ich słuchaczom, jak istotna jest profilaktyka wtórna po zawale.


Dynamiczny rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku świadczy o rosnącym zainteresowaniu polskich seniorów tą formą edukacji. Obecnie według danych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce działa blisko 110 uniwersytetów, zrzeszających ponad 25 000 słuchaczy. Dzięki zajęciom słuchacze mogą aktualizować nie tylko swoją wiedzę, ale również zdobywać nowe doświadczenia, które pozwolą im aktywnie uczestniczyć w procesach zachodzących wokół nich, a co za tym idzie zwiększać sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną.  Zaangażowanie seniorów istotne jest również wówczas, kiedy pojawia się możliwość edukacji w obszarach, które dotyczą bezpośrednio ich zdrowia, mogąc wpływać na poprawę jakości czy długości ich życia.

Okazją do podjęcia działań edukacyjnych, skierowanych do osób starszych, jest realizowana od 2011 r. akcja edukacyjna „Nie zawal! Wybierz życie”, nad którą patronat merytoryczny objęło Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Akcja ma na celu edukację pacjentów po przebytym zawale serca, ich rodzin, środowiska medycznego oraz szerokiej opinii publicznej, w zakresie konieczności podejmowania działań zmierzających do redukcji śmiertelności po zawale.


Edukacja pacjentów oraz całej opinii publicznej to kluczowa kwestia. Z naszych badań wynika, że połowa pacjentów w krótkim odstępie czasu po wyjściu ze szpitala przestaje stosować się do wielu zaleceń lekarskich. Czasem zmniejszają liczbę przyjmowanych leków, czasem zamieniają rekomendowane leki na inne. Zapominają, że zmiana stylu życia: odpowiednia dieta, zaprzestanie palenia papierosów, aktywność fizyczna, właściwe leczenie nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, zmniejszają ryzyko wystąpienia kolejnego zawału serca. Statystyki pokazują, że co 6 pacjent umiera w ciągu roku po przebytym zawale.


Edukacja powinna opierać się w głównej mierze na uświadamianiu pacjentom, że w drodze ich powrotu do zdrowia najistotniejsza jest zmiana stylu życia oraz przyjmowanie zalecanych leków – mówi prof. Piotr Dylewicz, z Katedry Rehabilitacji Kardiologicznej Akademii Wychowania Fizycznego  w Poznaniu oraz Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Realizowane w ramach akcji „Nie Zawal! Wybierz życie” wykłady dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku to doskonały sposób na aktywizację tej grupy wiekowej. Jest to ciekawa inicjatywa szczególne wobec faktu, że rok 2012 ogłoszony został Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku – podkreśla prof. Piotr Dylewicz.

W ramach podejmowanych działań odbędzie się cykl 10 prelekcji, dotyczących profilaktyki wtórnej ostrych zespołów wieńcowych, w których uwzględnione zostaną zasady postępowania po zawale, sformułowane przez ekspertów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Prelekcje z udziałem wybitnych specjalistów-kardiologów zorganizowane zostaną w 10 wybranych Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w wybranych miastach na terenie całego kraju (Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Łódź). Ponadto każdej z prelekcji towarzyszyć będzie bezpłatna dystrybucja materiałów edukacyjnych opracowanych w ramach akcji „Nie Zawal! Wybierz życie” (poradnik edukacyjny zawierający kartę pacjenta, dzienniczek do zapisywania wyników podstawowych badań oraz płytę z zalecanymi ćwiczeniami dla pacjentów po przebytym zawale oraz muzyką relaksacyjną).

Komentarze do: Akcja "Nie Zawal! Wybierz życie" dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz