Szukaj

8,7 milionów gatunków na ziemi, a jeszcze wiele do odkrycia…

Podziel się
Komentarze0

Międzynarodowy zespół naukowców właśnie ocenił specyficzne bogactwo (to znaczy, liczbę gatunków) naszej planety, uściślając szacunki opracowane aż do tej pory. Około 8,7 miliona gatunków ma gościć nasza Ziemia. Ogromna większość spośród nich nie została jeszcze opisana, a nawet odkryta. Ile gatunków jest więc tak naprawdę na naszej planecie?Trudne pytanie, na które nie możemy odpowiedzieć z całą oczywistością, zadowalając się jedynie liczeniem liczby gatunków, które naukowcy opisali aż do tej pory. Bardzo regularnie odkrywamy nowe gatunki (około 6 200 rocznie), i istnieją bardzo duże szanse na to, że będzie to trwało jeszcze bardzo długo.

Praca międzynarodowej ekipy, którą kierował Camilo Mora (Uniwersytet na Hawajach) polegała na ewaluacji liczby gatunków jeszcze nie znanych, w przełożeniu na liczbę gatunków już opisanych. Dzięki temu modelowi, naukowcom udało się ocenić specyficzne bogactwo naszej drogiej pięknej planety.

Aż do tej pory, oszacowania, realizowane globalnie na bazie przekonania taksonomistów, przewodywały bogactwo zawarte między 3 milionami i 100 milionami gatunków. Inne szacunki dotyczyły zaledwie kilku ważnych grup (na przykład, ptaki, ssaki, etc.), a niektóre z nich były oparte na bardzo kontrowersyjnej metodzie obliczeniowej.

Osiem milionów siedemset tysięcy gatunków

W badaniu opublikowanym na stronie przeglądu naukowego Plos Biology, model opiera się na wielu parametrach. Naukowcy oparli się na najbardziej znanych taksonach, takich jak ptaki i ssaki, na przykład, i na tej podstawie mogli oni przełożyć liczbę gatunków na jeden takson. Częstotliwość odkrywania nowych gatunków w ciągu tych ostatnich kilku lat również została wzięta pod uwagę.


Obliczenia pozwoliły badaczom ocenić nowe szacunki: ma być około 8,7 milionów gatunków eukariotów (i kilka tysięcy prokariotów), pośród których 6,5 miliona jest gatunkami lądowymi, podczas gdy pozostałe – 2 200 000 – są wodne. Margines błędu mniej więcej 1,3 miliona również został ustalony.

W całej tej sumie, 7,77 miliona to gatunki zwierzęce (z których 953 434 zostało opisanych) a 298 000 to rośliny (215 644 opisanych), według ostatniego badania. Uważa się następnie, iż istnieje 611 000 gatunków grzybów, 36 400 pierwotniaków oraz 27 000 alg.


Granice oszacowań

Jeśli oszacowania te, na tę chwilę, są najbardziej solidne w porównaniu do wszystkich tych, które zostały poprzednio dokonane, to jednakże nie brakuje im kilku słabych punktów.

Przede wszystkim, co to jest gatunek? Nawet jeśli odpowiedź wydaje się dość ewidentna w przypadku organizmów, których rozmnażanie jest płciowe – organizmy tego samego gatunku mogą się rozmnażać i płodzić płodne potomstwo, według definicji, którą podaje Ersnt Mayr, mimo iż istnieje kilka wyjątków – to jednakże odpowiedź jest mniej oczywista w przypadku organizmów bezpłciowych.

Ponieważ metoda obliczeniowa opiera się na ekstrapolacji liczby gatunków na takson (rodzaj, rodzina, odgałęzienie, etc,), to wzrost liczby taksonów zakłócie te oszacowania. A w końcu, obliczenia naukowców biorą pod uwagę całość taksonów oraz gatunków, które zostały naliczone w przeszłości.

Częstotliwość nowych odkryć zależy oczywiście od ilości gatunków, które jeszcze pozostają do odkrycia (im mniej ich jest, tym trudniej je odnaleźć), ale zależy również od wysiłku naukowego dla taksonomii. A ten czynnik nie został wzięty pod uwagę w obecnych obliczeniach zespołu, którym kierował Camilo Mora.

Poza tym, jeśli liczba gatunków na łonie taksonów najbardziej znanych – takich jak ssaki – nie jest dokładna (błąd klasyfikacji albo gatunki jeszcze nie odkryte), obliczenia również będą błędne.

Według kalkulacji autorów, trzeba jeszcze 1 200 lat około i około 303 000 taksonomów, aby opisać gatunki jeszcze nieznane. Operacja kosztowałaby 252 miliardy euro.

Jeśli chodzi o paleontologów, mają oni jeszcze piękną przyszłość przed sobą, o ironio, ponieważ wraz ze wzrostem poziomu wymierania gatunków, niektóre z nich nigdy nie zostaną odkryte i opisane przed swoim wymarciem.

Komentarze do: 8,7 milionów gatunków na ziemi, a jeszcze wiele do odkrycia…

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz