Szukaj

Przysadka mózgowa

Przysadka mózgowa - mała (około l cm średnicy), ale bardzo ważna struk­tura, leżąca w linii środkowej czaszki, pod dolną powierzchnią mózgu. Zloalizowana jest we wgłębieniu czaszki, zwanym siodłem tureckim. To gruczoł dokrewny, którego funkcją jest wytwarzanie i wydzielanie hormonów. Jest ściśle związana funkcjonalnie z podwzgórzem.Sprawu­je kontrolę nad wieloma gruczołami za pośrednictwem wydzielania hormonów. Dzieli się na trzy części: przednią, która wydziela: hormon wzrostu, prolaktynę, endorfiny, hormon luteinizujący, hormon tyerotropowy, środkową, która wydziela melanotropinę oraz  tylnią, która produkuje wazopresynę oraz oksytocynę.  

Komentarze do: Przysadka mózgowa

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz