Szukaj

Małoglowie

Małoglowie - stan, w którym obwód głowy jest nieproporcjonalnie mały w stosunku do innych wymiarów ciała. Małogłowie względne może być odziedziczoną po rodzicach lub innych członkach rodziny cechą, której nie traktujemy jako chorobowej. Małogłowie bezwzględne może towarzyszyć wielu różnym chorobom wrodzonym uwarunkowanym genetycznie lub powstałym we wczesnym okresie rozwoju (okres okołoporodowy i niemowlęcy). Jego przyczynę można wiązać albo z zaburzeniami rozwoju mózgu, zwłaszcza półkul mózgowych, albo też z zanikiem pierwotnie prawidłowego mózgu wskutek różnych stanów chorobowych (np. wylewów krwi, zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych itp.).

Komentarze do: Małoglowie

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz