Szukaj

Ekspresja

Ekspresja - sposób uzewnętrzniania przeżyć, ich zewnętrzny wyraz. Odnosi się przede wszystkim do uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych. Podstawowe środki ekspresji to: mimika twarzy, gesty, ruchy ciała. Charakterystyczną cechą rozwoju ekspresji u dzieci jest stopniowe osłabianie niewerbalnych jej przejawów z jenoczesnym wzrostem zdolności dziecka do używania ekspresji słownej. W początkowym okresie rozwoju dziecko wyraża swoje emocje "całym ciałem", stopniowo coraz większego znaczenia nabierają reakcje mimiczne i gesty, coraz częściej wzbogacane, a wreszcie zastępowane określeniami słownymi. Rozwój ekspresji związany jest ściśle z doskonaleniem się u dziecka zdolności komunikacyjnych

Komentarze do: Ekspresja

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz