Szukaj

Dysleksja

Dysleksja - trudności lub niemożność opanowania umiejętności czytania u dzieci z prawidłowym, a nawet powyżej przeciętnej rozwojem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku i słuchu, a także prawidłowo nauczanych. Przyczyny tych trudności, u podstaw których leżą zaburzenia analizy lub syntezy wzrokowej i słuchowej, pozostają niejasne. Ważną rolę wydaje się odgrywać predyspozycja genetyczna. Dzieci z zaburzeniami dyslektycznymi mają trudności w różnicowaniu liter o podobnej strukturze graficznej (b - d, d - p, n - u), podobnym dźwięku (f- d, w-f), jak również popełniają błędy polegające na uporczywym dodawaniu lub opuszczaniu liter, powtarzaniu spółgłosek występujących w dalszej części wyrazu.

Komentarze do: Dysleksja

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz