Szukaj

Alfabet daktylny

Alfabet daktylny - system znaków literowych służący do porozu­miewania się z osobami niesłyszącymi. Każdej literze pisma odpowiada w a.p. układ palców (w niektórych systemach mowy manualnej, poszczególne układy rąk odpowiadają całym wyrazom). A.p. jest także wyko­rzystywany w uczeniu dzieci głuchych artykulacji mowy dźwiękowej, opanowanie a.p. traktowane jest wtedy jako etap procesu rehabilitacji mowy, pomagający w osiągnię­ciu prawidłowej artykulacji.

Komentarze do: Alfabet daktylny

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz