Szukaj

Czy dobre zachowanie rodzi większą ilość dobrego zachowania?

Podziel się
Komentarze0

Czy staramy się zrównoważyć nasze dobre i złe uczynki? Jak wynika z najnowszych badań, odpowiedź zależy od naszej etyki zachowania.Dokładny opis badania wraz z wnioskami został opublikowany w czasopiśmie „Psychological Science” wydawanym przez Association for Psychological Science.

Psycholog Gert Cornelissen z Universitat Pompeu Fabra wraz z kolegami odkryli, że ludzie, który wyznają zasadę “cel uświęca środki”, znacznie częściej równoważą swoje dobre I złe uczynki, niż ci, którzy wierzą, że co jest dobre - jest dobre, a co złe - jest z zasady bardziej prawdopodobne, są bardziej konsekwentni w swoim zachowaniu, nawet jeśli jest ono złe.

Badania, które zostały już przeprowadzone dają niejednoznaczne odpowiedzi na pytanie, jak poprzednie zachowanie wpływa na moralność naszych aktualność zachowań.

Niektórzy badacze znaleźli dowody na balansowanie moralności, co sugeruje, że oscylujemy wokół pewnego określonego punktu moralności. Zbliżenie się do niego poprzez dobre uczynki, daje nam prawo do większego zaangażowania w zachowania egoistyczne, niemoralne i antyspołeczne. Kiedy nasz moralny obraz siebie spadnie poniżej tej wartości, czujemy się nieswojo i staramy się zrekompensować poprzez zachowania pozytywne.

Inni naukowcy twierdzą, że ludzie dążą do zachowania spójności, co sugeruje, że angażowanie się w działania etyczne bądź nieetyczne, prowadzi do tego samego zachowania.

Cornelissen i jego koledzy postanowili sprawdzić to zjawisko, przeprowadzając serię trzech badań.

Wyniki wszystkich trzech badań wykazały, że wśród uczestników dominowała postawa etyczna, która w połączeniu z ich poprzednim zachowaniem, wpływała na ich zachowanie w laboratorium.

Po otrzymaniu puli pieniędzy do podziału, ludzie o mentalności opartej o wynik przydzielali mniej pieniędzy swoim partnerom, jednocześnie przypominając niedawne zachowania etyczne. Byli oni również bardziej skłonni do oszukiwania, kiedy mieli sposobność samodzielnego raportu elementów testowych, odpowiadali poprawnie. Wyniki te sugerują, że czuli się usprawiedliwieni przy wykonywaniu złych uczynków, myśląc o swoich wcześniejszych dobrych zachowaniach

Komentarze do: Czy dobre zachowanie rodzi większą ilość dobrego zachowania?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz