Szukaj

Niemożność oddawania moczu

Niemożność oddawania moczu, inaczej anuria jest dość poważnym problemem. Nie wolno go mylić z oddawaniem niewielkiej ilości skoncetrowanego moczu. Istnieją trzy główne powody zatrzymania oddawania moczu: niedrożność cewki moczowej, niezdolność mięśnia pęcherza moczowego do skurczu, zaprzestanie wytwarzania moczu przez obie nerki.


Powiększenie prostaty

Powiększenie gruczołu krokowego jest najbardziej powszechną przyczyną nagłej niemożności oddawania moczu. Wywołuje ono niedrożność ujścia z pęcherza.

Objawy:
 • problemy z oddawaniem moczu
 • słaby strumień
 • nagła potrzeba oddania moczu
 • uczucie jakby pęcherz nie został całkowicie opróżniony
 • na końcu sączenie się kropelek moczu
Kamica nerkowa

Kamica nerkowa
polega na powstawaniu kamieni w nerkach lub drogach moczowych. Choroba przez bardzo długi okres może przebiegać bezobjawowo. W przypadku, gdy kamień znajdzie się w cewce moczowej, albo przy szyjce pęcherza może zablokować przepływ moczu.

Objawy:
 • ból wywołany rozciągnięciem pęcherza
 • skrajnie ostry ból przychodzący w falach
 • wymioty
 • znaczne pocenie się
Zwężenie cewki moczowej

Zwężenie cewki moczowej powstaje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Istnieje kilka przyczyn wywołujących chorobę. Można do nich zaliczyć  przebytą infekcję, zabieg chirurgiczny lub uszkodzenie przez instrument lub cewnik w trakcie porodu.

Objawy:
 • słaby strumień moczu
 • potrzebny jest spory wysiłek, aby całkowicie opróżnić pęcherz
 • rozpryskiwanie się moczu
Zabieg chirurgiczny lub uraz

We wszystkich przypadkach, które mogą powodować niewyrównaną utratę krwi oraz spadek ciśnienia tętniczego, mogą prowadzić do uszkodzenia nerek, a w konsekwencji zaburzenia ich funkcjonowania. Takie uszkodzenie najczęściej występuje u osób w starszym wieku i cierpiących na nadciśnienie.

Lekarstwa

Istnieje wiele różnych leków mogących wywoływać nieoczekiwane zatrzymanie moczu. Sytuacja ta jest szczególnie częsta u pacjentów z chorobami prostaty. Takie środki to np. amitryptylina i imipramina.

Odmiedniczkowe zapalenie nerek

Odmiedniczkowe zapalenie nerek zaliczane jest do jednych z częstszych chorób układu moczowego. Wywołane jest przez bakterie dostające się do nerek drogą wstępującą z dolnego odcinka dróg moczowych przez moczowody. Ciężkie przypadki choroby mogą doprowadzić do ustania pracy nerek.

Objawy:
 • gorączka
 • wymioty
 • puls jest słabo wyczuwalny
 • tężenie mięśni i dreszcze
Nowotwór złośliwy

Wszystkie złośliwe nowotwory organów w okolicach miednicy mogą objąć także fragmenty dróg moczowych oraz zablokować cewkę moczową, moczowody, pęcherz, a także nerki. Stan taki może spowodować np. rak okrężnicy, macicy, jajników, pęcherza moczowego oraz prostaty.

Wstrząs

Wstrząs jest to nagły i znaczny spadek ciśnienie krwi, a także towarzyszące temu efekty. Stan ten wymaga natychmiastowej interwencji lekarza. W przypadku braku leczenia nerki zaprzestają wytwarzać mocz.

Objawy:
 • bladość
 • splątanie
 • omdlenie
 • słabe i szybkie tętno
Posocznica

Posocznica, inaczej sepsa jest to infekcja krwi krążącej oraz całego organizmu. Zakażenie może mieć charakter pierwotny lub wtórny. W większości przypadków występuje posocznica wtórna, stanowiąca powikłanie istniejącego zakażenia. Posocznica może prowadzić do śmierci chorego.

Mało prawdopodobne przyczyny niemożności oddania moczu:

Uraz

Jedną z przyczyn niemożności oddawania moczu jest bezpośredni uraz cewki moczowej. Do takiego urazu może dojść np. w wypadkach samochodowych, gdy doszło do złamania kości miednicy. Wskutek takiego uszkodzenia mocz nie może być wydalany.

Uszkodzenie rdzenia kręgowego

Uszkodzenie rdzenia kręgowego prowadzi do zablokowania impulsów nerwowych, powodując porażenie lub zaburzenie czucia w niektórych częściach ciała.

Objawy:
 • utrata czucia poniżej poziomu uszkodzenia
 • osłabienie kończyn poniżej poziomu uszkodzenia
 • brak kontroli nad pęcherzem moczowym
Choroba neurologiczna

Choroba neurologiczna również może prowadzić do zaburzeń w oddawaniu moczu. Diagnozę może postawić jedynie specjalista.

Objawy:
 • powiększające się osłabienie grupy mięśni
 • mrowienie i drętwienie kończyn
 • ciągłe zmęczenie
 • niepewny chód
Zatrucie

Różne leki i substancje mogą doprowadzić do bezpośredniego uszkodzenia nerek oraz do ich niewydolności. Przykładowe substancje to rtęć, bizmut oraz arszenik.

Transfuzja krwi

Przetoczenie pacjentowi krwi niezgodnej z jego grupą może spowodować uszkodzenie nerek i ich niewydolność. Dlatego niezwykle ważne jest zachowanie odpowiedniej ostrożności przy transfuzji.

Zespół zmiażdżenia

Zespół zmiażdżenia jest to nagłe pogorszenie czynności wydalniczej nerek. Zespół ten powstaje na skutek uszkodzenia mięśni nóg podczas urazu miażdżącego kończyny dolne oraz przedostania się toksyn bezpośrednio uszkadzających nerki.

Komentarze do: Niemożność oddawania moczu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz