Szukaj

Generacja X obojętna na globalne ocieplenie klimatu

Podziel się
Komentarze0

Badania naukowców z University of Michigan dowodzą, że ludzie z Generacji X (osoby urodzone między rokiem 1961 a 1981) są obojętni na globalną zmianę klimatu. Tym samym nie znają przyczyn ani potencjalnego zagrożenia, które może wyniknąć z zaistniałem sytuacji. Nowy raport porównuje postawy Generacji X wobec klimatu z roku 2009, z postawami z roku 2011.W tym raporcie pod uwagę wzięto stopień zainteresowania osób z Gen X.

„Zauważyliśmy niewielki, ale statystycznie istotny spadek zainteresowania zmianą klimatu osób z Generacji X w roku 2011 w porównaniu z rokiem 2009” - powiedział Jon D. Miller, autor Raportu Generacji X (The Generation X Report). „W 2009 około 22 procent osób odpowiedziało, że śledzi kwestie zmiany klimatu, a w 2011 tylko 16 procent odpowiedziało w ten sposób.”

Miller kieruje Longitudinalnym Badaniem Amerykańskiej Młodzieży (Longitudinal Study of American Youth) na U-M Institute for Social Research.

Badania te finansowane od 1986 roku przez Państwowe Centrum Badań Naukowych (National Science Foundation), aktualnie zawierają odpowiedzi od około 4000 osób z Generacji X.

W 2011 tylko około 5 procent ankietowanych martwiło się zmianami klimatycznymi, 18 procent wyraziło swój niepokój. Z kolei 66 procent odpowiedziało, że nie mają pewności czy w ogóle jest coś takiego jak globalne ocieplenie klimatu, podczas gdy 10 procent wątpiło w faktyczne  istnienie tego zjawiska.


„Jest to interesujący, ale też niespodziewany profil badanych” -zauważa Miller - „W naszym stale zajętym, zabieganym i pluralistycznym społeczeństwie, dorośli nie wykazują zainteresowania większością spraw, ale kwestia klimatu zdaje się być im szczególnie obojętna.”

Ponieważ zmiana klimatu jest skomplikowanym procesem, dlatego edukacja i wiedza naukowa są ważnymi czynnikami, które mogą pobudzić zainteresowanie. Dorośli będący na wyższym poziomie edukacji, okazują większy niepokój i zatroskanie zmianami klimatycznymi.

Miller także dostrzegł związek pomiędzy postawą wobec klimatu z przynależnością do danej partii politycznej. Prawie połowa liberalnych demokratów była zaniepokojona globalnym ociepleniem, natomiast dla porównania w partii republikanów stopień zainteresowania tym tematem wynosił zero procent.

Ze względu na zwiększony wpływ zmian klimatu na przyszłe pokolenia, Miller spodziewał się, że rodzice będą bardziej zaabsorbowani tą sprawą niż osoby bezdzietne. Jednak tak nie jest.

Jak sam mówi - „bezdzietne osoby Generacji X były nieznacznie bardziej zaniepokojone stanem rzeczy niż rodzice. Co prawda różnica jest niewielka, ale rzuca zupełnie inne światło na sprawę.”

„Wyniki tego raportu pokazują, że lepiej wykształcone osoby bardziej dostrzegają powagę problemu, ale nawet pomimo świadomości, większość woli skupić się na sprawach bieżących tj. praca czy wybór szkoły dla dzieci, i nie myślą o przyszłości kolejnych pokoleń. Te wnioski nie są pocieszające dla osób silnie zaangażowanych w kwestie zmian klimatu” - podsumowuje Miller.

Komentarze do: Generacja X obojętna na globalne ocieplenie klimatu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz