Szukaj

Zespół nerczycowy

Zespół nerczycowy - może występować jako: a) pierwotna, charakteryzująca się najczęściej tzw. minimalnymi zmianami w strukturach kłębuszków nerkowych, ale także in. postaciami zmian w strukturze nerek. Przyczyna jej jest stale jeszcze nieznana. Czynnikami wyzwalającymi mogą być infekcje, reakcje alergiczne, a czasem niektóre leki; b) wtórna, która jest glomerulopatią występującą w przebiegu in. choroby, np. kiły, malarii, zapalenia wątroby typu B, w przebiegu chorób sys­temowych, jak toczeń, cukrzyca, a także w zatruciach metalami ciężkimi; c) wrodzona, występująca bezpośrednio w memencie urodzenia lub w 3 mieś. po urodzeniu. U podłoża nnerczycy leży patologiczna przepszczalność błon podstawowych kłębuszków nerkowych dla białek osocza. Powoduje ucieczkę białek z moczem (proteinuria), a te z kolei prowadzi do zmniejszenia się stężeń białka we krwi (hipoproteinemia), co zmniesza ciśnienie onkotyczne w naczyniach krwionośnych. Jest to przyczyna powstawania obrzęków, zbierania się płynu w jamę otrzewnowej i opłucnej. Powstaje też w przestrzeni wewnątrznaczyniowej hipowolemia (zmniejszenie objętości krwi krążącej), co powoduje skąpomocz.

Komentarze do: Zespół nerczycowy

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz