Szukaj

Mejoza

Mejoza - odmiana mitozy charakteryzująca się dwoma kolejnymi podziałami jądra komórkowego zachodzącymi podczas wytwarzania gamet lub mejospor. W pierwszym podziale chromosomy homologiczne rozdzielają się, w drugim - rozdzielają się chromatydy. Pierwszy podział jest poprzedzony replikacją DNA, drugi podział - nie, czego wynikiem jest redukcja liczby chromosomów do połowy.

Profaza I podziału składa się z kilku etapów (leptoten, zygoten, pachyten, diploten, diakineza), później następują prometafaza I, metafaza I, anafaza I, telofaza I i interkineza, kiedy z komórki macierzystej powstają dwie komórki potomne o zredukowanej liczbie chromosomów. Powstałe komórki dzielą się następnie poprzez profazę II, metafazę II, anafazę II i telofazę II podziału, tworząc ostatecznie cztery komórki o hapoloidalnej liczbie chromosomów

Komentarze do: Mejoza

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz