Szukaj

Dyskalkulia

Dyskalkulia - trudności lub niemożność opanowania podstawowych pojęć i operacji matematycznych, występujące u dzieci z prawidłowym rozwojem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku, słuchu i prawidłowo nauczanych. Przejawiają się one trudnościami w łączeniu znaku graficznego z pojęciem liczby, w różnicowaniu znaku, błędami w podliczaniu oraz przedstawianiu liczb. W literaturze można spotakać następujące określenia tej choroby: zaburzenia matematyczne, upośledzenie arytmetyczne, specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, specyficzne trudności arytmetyczne.

Komentarze do: Dyskalkulia

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz