Szukaj

Czaszka

Czaszka - kostna osłona dla mózgu i narządów zmysłów. W okresie rozwoju wy­odrębnia się stadium błoniaste, chrzestne i kostne. Czaszka dziei się na część mózgową i część trzewną. Powstające kości pokrywy czaszki są połączone wąskimi pasmami łączno-tkankowymi - późniejsze szwy czaszkowe. Miejsce styku kilku kości połączone szerszymi pasmami łącznotkankowymi tworzą ciemiączka. Istotny wpływ na kształt i wielkość czaszki ma rozwijający się mózg. Część mózgową czaszki tworzą kości: potyliczna, klinowa, czołowa, ciemieniowa, skroniowa, a część trzewną kości sitowe, kości nosowe, łzowe, kości szczękowe, żuchwa, kości podniebienne. Przedwczesne zarastanie szwów czaszkowych (kraniostenoza, ścieśnienie cz.) prowadzi do zatrzymania wzrostu czaszki w kierunku prostopadłym do objętego schorzeniem szwu. Zarośnięcie szwów czaszkowych powoduje zniekształcenie czaszki. Zrośnięcie szwu wieńcowego prowadzi do powstania krótkogłowia, zrośnięcie szwu strzałkowego doprowadza do długogłowia, a zrośnięcie jednego szwu wieńcowego prowadzi do powstania czaszki skośnej.

Komentarze do: Czaszka

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz