Szukaj

Chemioterapia

Chemioterapia - zwalczanie chorób infekcyjnych przez niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych za pomocą wprowadzanych do organizmu leków przeciwbakteryjnych oraz choroby nowotworowej przez niszczenie komórek nowotworowych środkami chemicznymi. Opierając się na budowie chemicznej i mechanizmie działania cytostatyki można podzielić na następujące grupy: a) leki alkilujące (np. cyklofosfamid, ifosfamid, chlormetyna, karmustyna, cisplatyna i in.), b) antymetabolity (np. metotreksat, fluorouracyl, merkaptopuryna i in.), c) antybiotyki przeciwnowotworowe (np. daktynomycyna, bleomycyna), d) leki hamujące mitozę komórki (np. winkrystyna, winblastyna, etopozyd i in.), e) cytostatyki o złożo­nym mechanizmie działania (np. prokarbazyna i in.).

Komentarze do: Chemioterapia

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz