Szukaj

Biochemia

Biochemia - in. chemia biologiczna, chemia fizjologiczna - nauka o budowie żywych organizmów. Przedmiotem zaintersowania b. są: struktura, biosynteza, stężenie, funkcje substancji chemicznych w organizmach. Biochemia opisuje i wyjaśnia na poziomie molekularnym chemiczne podstawy życia, starając się również wyjaśnić, jak powstało życie.
Wyróżniamy dwa kierunki biochemiczne:
1) biochemia statystyczna - gromadzi dane o składzie jakościowym i ilościowym żywej materii,
2) biochemia dynamiczna - bada przemiany, jakim podlegają związki organiczne wielkocząsteczkowe (białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe i inne), oraz związki małocząsteczkowe organiczne i nieorganiczne w organizmach. Zajmuje się, więc przemianą materii.

Komentarze do: Biochemia

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz