Szukaj

Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia czyli nowoczesny management jednostek zdrowotnych

Podziel się
Komentarze0

System opieki zdrowotnej uległ poważnej transformacji na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat. Zmiany przepisów oraz uwarunkowania nowoczesnego rynku postawiły zarządzających placówkami medycznymi w nowej rzeczywistości. Okazało się, że zarządzanie placówką ochrony zdrowia jest sprawą wymagającą olbrzymiej wiedzy, jak również specyficznych umiejętności. Niezwykle ważny staje się zatem rozwój zawodowy menadżerów, którzy z jednej strony podołać muszą olbrzymiej konkurencji na rynku usług zdrowotnych, z drugiej kierować się zasadami efektywności ekonomicznej i sprawiedliwości społecznej.Jak profesjonalnie zarządzać placówką ochrony zdrowia, jak stać się liderem budującym wizerunek jednostki i umiejętnie wykorzystującym zasoby ludzkie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań możemy z naleźć w najnowszej publikacji Wolters Kluwer Polska „Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia" autorstwa Aldony Frąckiewicz - Wronki.
To owoc wielu lat badań naukowych, a także doświadczeń autorki na polu zarządzania. Książka szczegółowo porusza konkretne zagadnienia: istotę zarządzania publicznego, przesłanki działania ochrony zdrowia w nowoczesnym państwie oraz wyzwania stojące przed menadżerami placówek zdrowotnych.

Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia" to obowiązkowa lektura dla każdego managera aspirującego do efektywnego zarządzania placówką ochrony zdrowia. To także skondensowane kompendium wiedzy, klasyfikujące i syntezujące interesujące autorkę zagadnienia to wreszcie doskonała lektura dla osób pragnących uzupełnić swoją wiedzę w zakresie zarządzania specyficzną jednostką.

"Niniejsza publikacja wzbogaca dotychczasowy dorobek i wiedzę z problematyki zarządzania publicznego w ochronie zdrowia. Wyróżnia się nie tylko tym, że jest kompleksowym i rzetelnym studium tego obszaru, ale także walorami metodycznymi oraz skutecznym połączeniem dociekań teoretycznych z wynikami własnych badań empirycznych (...). Podjęta w opracowaniu problematyka i sposób jej rozwiązania, obok walorów poznawczych, posiada ważne znaczenie aplikacyjne dla organizacji funkcjonujących w polskim systemie ochrony zdrowia. Możliwość doskonalenia procesu zarządzania organizacjami mającymi na celu odbudowe i utrzymanie takiego zasobu jakim jest "zdrowy obywatel" stanowić może istotny kapitał i ważny składnik budowania potencjału konkurencyjności polskiego społeczeństwa. Jest to pozycja godna polecenia wszystkim tym, którzy interesują się problematyką racjonalizacji funkcjonowania instytucji i organizacji ochrony zdrowia. Świetnie się też wpisuje w aktualną sytuację społeczną, bowiem trwają intensywne działania mające usprawnić ten obszar działania polskiej gospodarki".

fragment recenzji prof. zw.dr hab. Bogdana Nogalskiego

Prof. AE dr hab. Aldona Frąckiewicz - Wronka jest kierownikiem katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zajmuje
się szkoleniami kadry zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia, jest ekspertem
w Narodowym Programie Foresight „ Polska 2020", a także autorką licznych publikacji.

Komentarze do: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia czyli nowoczesny management jednostek zdrowotnych

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz