Szukaj

Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn

Podziel się
Komentarze0

Mając na uwadze biograficzną perspektywę rozwoju człowieka oraz społeczne przemiany w modelu życia współczesnych młodych ludzi, autorka zdecydowała się podjąć w dysertacji doktorskiej dyskurs nad wydarzeniem, które wydało się kluczem do rozstrzygnięcia powyższych wątpliwości. Materiałem badawczym, którym posłużyła się autorka, aby opisać to wydarzenie i jego następstwa, a zarazem zrealizować postawione sobie cele, były odpowiedzi na pytania wywiadu biograficznego, jaki przeprowadziła z kobietami i mężczyznami z 50 par małżeńskich.


Oparte na teoretycznych podstawach badania zbudowała na zasugerowanej wcześniej dualnej perspektywie doświadczających: kobiety i mężczyzny oraz systemu, jaki oboje tworzą. W niniejszej publikacji analizie zostały poddane wyłącznie dane pochodzące z jednostkowych narracji kobiet i mężczyzn.

Książka składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym przybliżono Czytelnikowi teoretyczne podstawy podjętych badań empirycznych oraz poddano oglądowi wydarzenie, jakim jest przyjście na świat pierwszego dziecka z uwzględnieniem obowiązujących w psychologii rozwojowej koncepcji life-span. W kolejnych pięciu rozdziałach zaprezentowano metodologiczne podstawy badań własnych oraz (w rozdziałach od trzeciego do szóstego) ich wyniki.

Autor: Karolina Kuryś
ISBN: 978-83-7587-446-4
Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2010, Format B5, Objętość 156 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Recenzje:

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Recenzja książki Karoliny Kuryś pt. Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn, Kraków 2010

Przyjęte przez autorkę pracy założenie, że urodzenie pierwszego dziecka ma krytyczne znaczenie dla funkcjonowania młodych dorosłych, wkraczających w rodzicielstwo jest o tyle interesujące, że nie pomija najważniejszego okresu w tym wydarzeniu - okresu prenatalnego, jak i poprzedzających go oraz występujących po nim doświadczeń społecznych (małżeńskich) badanych osób, a dzięki badaniom biograficznym odsłania ich jakościowe aspekty. Wprawdzie wyniki badań, ze względu na zastosowaną tu procedurę jakościową, nie mogą mieć znaczenia dla wyciągania na ich podstawie wniosków natury generalnej - to jednak wskazują na interesujące zmiany społeczno-kulturowe, jakie zaszły w naszym społeczeństwie w nowych warunkach ustrojowych. To, co było niemożliwe i nieosiągalne w poprzedniej formacji gospodarczej i politycznej, teraz stało się dostępnym dobrem, rzutującym na proces jednostkowego i społecznego życia (np. obecność osób wspierających podczas porodu).
(…)

Tego typu publikacja może jednak odegrać istotną rolę w kształceniu specjalistów tak na kierunkach społecznych i humanistycznych (psychologia, pedagogika, socjologia, teologia), jak i medycznych czy nauk o zdrowiu (medycyna, pielęgniarstwo). Znakomicie może wzbogacić szeroko rozumianą oświatę dorosłych, w tym wszystkie te podmioty, które prowadzą edukację przedmałżeńską czy nauczycieli realizujących przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie". Nie ulega dla mnie wątpliwości, że treść książki dopełnia pominięte przez jej autorkę badania porównawcze i interdyscyplinarne Doroty Kornas-Bieli z pedagogiki prenatalnej.

Kuryś Karolina

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ukończyła psychologię i filologię polską na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest licencjonowaną przez Gordon Training International trenerką Treningu Skutecznego Rodzica. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo zajmuje się biograficznymi uwarunkowaniami rozwoju w dorosłości, m.in. znaczeniem krytycznych wydarzeń w biegu życia człowieka oraz problematyką dynamiki zmian rozwojowych w systemie rodzinnym. Interesuje się filmem i uwielbia podróże.

Komentarze do: Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz