Szukaj

Optymalizacja porodu. Zagadnienia interdyscyplinarne

Podziel się
Komentarze0

Różnorodność tematów podejmowanych w ramach omawianej problematyki potwierdza interdyscyplinarność zagadnienia oraz ukazuje, jak odmienne mogą być podejścia w przedstawianiu samego porodu. Prezentowane teksty to owoc własnych badań empirycznych autorów prac, krytycznego przeglądu literatury przedmiotu oraz własnych refleksji i przemyśleń dotyczących zarówno teorii, jak i praktyki położniczej.Zagadnienia związane z opieką okołoporodową, w tym szczególnie w okresie porodu jest dla położnych, lekarzy, psychologów, a przede wszystkim kobiet zagadnieniem ogromnie istotnym. Od strony poznawczej problematyka związana z optymalizacją porodu ma wyraźnie charakter interdyscyplinarny, a prezentowane artykuły, nawet jeśli tytuły są znane, prezentują spojrzenie na akt narodzin z innej, najczęściej interdyscyplinarnej perspektywy.

Autorami tych opracowań są zarówno osoby doświadczone związane z medycyną, jak i przedstawiciele innych dyscyplin naukowych, którzy z racji swoich zainteresowań czy aktualnie realizowanych zadań, podjęli się trudu spojrzenia na zagadnienia optymalizacji porodu z różnych perspektyw. Taki skład autorski gwarantuje, że w książce w odpowiednich proporcjach uwzględniona zostanie wiedza z różnych dziedzin, wątki teoretyczne i praktyczne oraz zagadnienia znane i nowe.

Książka jest przydatna dla położnych, lekarzy, psychologów i pedagogów, a także dla świadomych rodziców.

Spis treści:

Wstęp

Emilia Lichtenberg-Kokoszka
Poród

Wojciech Guzikowski
Optymalizacja porodu

Emilia Lichtenberg-Kokoszka
Biomedyczne aspekty porodu. Elementy wybrane

Ewa Janiuk
Matka jako aktywny uczestnik porodu

Grażyna Zimnal
Ojciec, aktywny uczestnik porodu

Jolanta Żarczyńska-Hyla
Deficyty rozwojowe u dzieci wywołane nieprawidłowym przebiegiem
okresu okołoporodowego

Alicja Mendel
Doświadczenie porodu a poporodowe obniżenie nastroju u kobiet

ks. Jerzy Dzierżanowski
Wybrane aspekty życia religijnego i duchowego małżonków
w przygotowaniu do porodu

Anna Glińska-Lachowicz
Dlaczego ludzie mają dzieci? (doniesienie z badań)

Danuta Żurawicka, Małgorzata Zimnowoda, Iwona Łuczak
Rola i zadania współczesnej położnej – opinie pacjentek

Marcin Biszkowiecki
Prawo w relacjach pacjent – personel medyczny

Anna Otffinowska
Czynniki wpływające na satysfakcję kobiet z porodu
– analiza danych z akcji "Rodzić po ludzku"

Katarzyna Oleś
Dobry poród. Próba spojrzenia z różnych perspektyw

Summaries
Noty o autorach.

Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk, ks. Jerzy Dzierżanowski (red. nauk.), Optymalizacja porodu. Zagadnienie interdyscyplinarne, OficynaWydawnicza IMPULS, Kraków 2008.

OficynaWydawnicza IMPULS
ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków
tel./fax (0-12) 422-41-80 wew. 29
www.impulsoficyna.com.pl

Komentarze do: Optymalizacja porodu. Zagadnienia interdyscyplinarne

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz