Szukaj

Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi

Podziel się
Komentarze0

Książka Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi stanowi ważną pozycję naświetlającą znaczenie czynników kulturowych, społecznych i biologicznych w kształtowaniu obrazu ciała. Jest ważną pozycją źródłową zarówno dzięki obszernemu przedstawieniu literatury światowej i polskiej, jak też dzięki prezentacji opracowanych przez Autorkę i jej zespół metod do badania stopnia i znaczenia zadowolenia z wizerunku swego ciała.Książka dostarcza też informacji na temat znaczenia obrazu ciała jako części obrazu siebie w różnych zawodach, u różnych płci, w różnych grupach wiekowych i w różnych zaburzeniach zdrowia. Jest to ważne z punktu widzenia naukowego znaczenia książki. Odkrycia autorki mogą stanowić istotne informacje konieczne dla praktyki rehabilitacyjnej i terapeutycznej w różnych grupach zaburzeń – co stanowi o praktycznej wartości pracy.

z recenzji Prof. dr hab. Marii Siwiak-Kobayashi


Autor: Alicja Głębocka

ISBN: 978-83-7587-154-8

Dane techniczne: Wydanie II, Kraków 2009, Format B5, Objętość 224 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa


Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1.


Wizerunek ciała

1.1. Definicja pojęcia wizerunek ciała

1.1.1. Tło historyczne

1.1.2. Współczesne próby zdefiniowania pojęcia wizerunku ciała

1.1.3. Kształtowanie się wizerunku ciała

1.2. Aspekt poznawczy wizerunku ciała

1.3. Aspekt emocjonalny wizerunku ciała

1.3.1. Wskaźniki niezadowolenia

1.3.2. Niezadowolenie z wyglądu poszczególnych partii ciała

1.3.3. Niezadowolenie z wagi ciała

1.3.4. Niezadowolenie z wyglądu i towarzyszące mu emocje

1.3.5. Samoocena wyglądu a inne wymiary struktury Ja

1.4. Behawioralny komponent wizerunku ciała

1.4.1. Ćwiczenia fizyczne

1.4.2. Dieta

1.4.3. Ubrania i kosmetyki

1.5. Wizerunek ciała w świetle wybranych teorii psychologicznych

1.5.1. Teorie społeczno-kulturowe

1.5.2. Teoria „elastycznego wizerunku ciała” według Philipa Myersa i Franka Biocci

1.5.3. Teoria porównań społecznych

1.5.4. Teoria rozbieżności Ja

1.5.5. Teoria socjobiologiczna Davida Bussa

1.5.6. Teoria samoobiektywizacji

1.6. Podsumowanie


Rozdział 2.

Kwestionariusz Wizerunku Ciała (KWCO)

2.1. Wprowadzenie teoretyczne

2.2. Konstrukcja skali KWCO

2.3. Opis grupy

2.4. Wskaźniki rzetelności

2.5. Trafność KWCO

2.6. Kwestionariusz Wizerunku Ciała (KWCO) w badaniach innych populacji

2.7. Normalizacja

2.8. Posumowanie


Rozdział 3.


Wizerunek ciała u wybranych grup

3.1. Kobiety po mastektomii

3.2. Kobiety z dysfunkcjami seksualnymi

3.3. Kobiety cierpiące na depresję

3.4. Kobiety po menopauzie

3.5. Kobiety trudniące się prostytucją

3.6. Kobiety przebywające w zakładach karnych

3.7. Członkowie grup antyterrorystycznych

3.8. Osoby otyłe

3.9. Podsumowanie

Rozdział 4.

Mechanizmy samoregulacji w anoreksji i otyłości – badania eksperymentalne

4.1. Wstęp

4.2. Tłumienie myśli natrętnych u pacjentów z zaburzeniami

obsesyjno-kompulsywnymi

4.2.1. Istota zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych

4.2.2. Przegląd badań nad procesami tłumienia obsesji

4.2.3. Opis badań eksperymentalnych nad deficytem kontroli myśli

natrętnych u pacjentów z obsesjami czystości

4.3. Kontrola myśli o jedzeniu, wadze i wyglądzie u anorektyczek

4.3.1. Zaburzenia sfery poznawczej w anoreksji

4.3.2. Opis badań eksperymentalnych nad tłumieniem myśli o jedzeniu

4.4. Kontrola myśli o jedzeniu u otyłych

4.5. Kontrola zachowania

4.5.1. Hiperkontrola u chorych na anoreksję

4.5.2. Kontrola zachowań u osób otyłych

4.6. Podsumowanie


Rozdział 5.

Wartości, stres i sposoby radzenia sobie z nieprzyjazną rzeczywistością

a wizerunek ciała i zaburzenia odżywiania

5.1. Wartości

5.2. Wartości kultury zachodniej

5.3. Wartości w mediach

5.4. Sprzeczne oczekiwania społeczne wobec kobiet i mężczyzn

5.5. Wartości cenione przez Polaków

5.6. Atrakcyjność fizyczna jako wartość

5.7. Relacje między wartościami a wymiarami wizerunku ciała

5.8. Wartości kultury zachodniej a zaburzenia odżywiania

5.9. Sukces – wartość poza zasięgiem

5.10. Samoutrudnieniowy charakter anoreksji

5.11. Rodzina jako środowisko kształtujące nieprzyjazny świat w anoreksji .

5.12. Pozytywne i negatywne oddziaływania otoczenia


Zakończenie


BibliografiaAneksy


Aneks 1. Skala samopoznania – KWCO

Aneks 2. Skala samopoznania – KWCO (I wersja)

Aneks 3. Skala samopoznania – WC/BI

Aneks 4

Skala Zadowolenia z Poszczególnych Części i Parametrów Ciała

Skala Oceny Ważności Poszczególnych Części i Parametrów Ciała

dla Własnej Atrakcyjności Fizycznej

Skala Stosowania Metod Poprawiania Wyglądu

Skala Oceny Skuteczności Metod Poprawiania Wyglądu

Skala Stosowania Metod Kontroli Wagi Ciała
Skala Oceny Skuteczności Metod Kontroli Wagi Ciała.

Komentarze do: Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz