Szukaj

Niepłodność - zagadnienie interdyscyplinarne

Podziel się
Komentarze0

„Niepłodność - zagadnienie interdyscyplinarne" jest to opracowanie uniwersalne, opisujące główne nurty etyki, psychologii i medycyny w odniesieniu do problemu niepłodności. Różnorodność tematów podejmowanych w ramach omawianej problematyki potwierdza interdyscyplinarność zagadnienia oraz ukazuje jak odmienne mogą być podejścia do diagnozowania i leczenia niepłodności.Książkę otwiera artykuł Emilii Lichtenberg-Kokoszki „Biomedyczne aspekty płodności”, stanowiący swego rodzaju wstęp do dalszych rozważań naukowych. Kolejne dwa teksty autorstwa Wojciecha Guzikowskiego przybliżają czytelnikowi zagadnienia związane z niepłodnością żeńską i męską. Autorką następnego artykułu jest Maria Wojaczek, która przedstawia nowatorski system diagnostyki i terapii schorzeń uniemożliwiających poczęcie dziecka, jakim jest naprotechnologia.

Zespół Centrum Diagnostyki Ginekologiczno-Położniczej GMW i opolskiego ośrodka leczenia niepłodności GMW-Embrio – Natalia Cybulska, Marek Tomala, Wojciech Niemczyk, Grzegorz Głąb pokazują współczesną diagnostykę i leczenie niepłodności w ujęciu medycyny rozrodu. Ewa Janiuk przedstawia ogólnie nieznaną rolę położnej w diagnozowaniu, leczeniu i wspieraniu par borykających się z niepłodnością. Alicja Mendel przybliża psychologiczne aspekty diagnozy i leczenia niepłodności. Ksiądz Jerzy Dzierżanowski podjął trud ukazania jakże istotnej potrzeby wsparcia duchowego w sytuacji niepłodności małżeńskiej. Ksiądz Konrad Glombik rozważa pod względem etycznym dostępne metody leczenia niepłodności. Andrzej Ładyżyński omawia zjawisko adopcji jako jednej z możliwości rodzicielstwa. Joanna Piechnik-Borusowska omawia zagadnienie bezdzietności z wyboru. Publikację kończy artykuł Adama Zająca, który prezentuje zagadnienia prawne związane z niepłodnością.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu istotnych zagadnień nie udało się poruszyć.

Niemniej mamy nadzieję, że podjęte w niniejszej książce rozważania zachęcą personel medyczny, położne i lekarzy oraz samych rodziców i osoby ich wspierające do refleksji nad najbardziej fundamentalnym zjawiskiem biologicznym, jakim jest prokreacja.

Autor: Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk, Jerzy Dzierżanowski (red. nauk.)

ISBN: 978-83-7587-134-0

Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2009 Format B5 Objętość 134 strony Oprawa miękka, klejona, folia matowa


Spis treści:

Wstęp


Emilia Lichtenberg-Kokoszka
Biomedyczne aspekty płodności

Wojciech Guzikowski
Wybrane zagadnienia i aspekty niepłodności kobiecej

Wojciech Guzikowski
Wybrane zagadnienia i aspekty niepłodności męskiej

Maria Wojaczek
Naprotechnologia wyrazem troski o zdrowie

Natalia Cybulska, Marek Tomala, Wojciech Niemczyk,
Grzegorz Głąb
Wspołczesna diagnostyka i leczenie niepłodności

Ewa Janiuk
Możliwości zawodowe położnej w prewencji, diagnostyce i leczeniu niepłodności – obszar nieznany

Alicja Mendel
Psychologiczne aspekty diagnozy i leczenia niepłodności

Jerzy Dzierżanowski
Potrzeba wsparcia duchowego w doświadczeniu niepłodności małżeńskiej

Konrad Glombik
Naprotechnologia – godziwa metoda leczenia niepłodności w małżeństwie

Andrzej Ładyżyński
Doświadczenie adopcji w narracji rodziców

Jolanta Piechnik-Borusowska
Bezdzietność z wyboru w oglądzie socjologicznym

Adam Zając
Niepłodność – zagadnienia prawne

Komentarze do: Niepłodność - zagadnienie interdyscyplinarne

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz