Szukaj

Niepłodność - zagadnienie interdyscyplinarne

Podziel się
Komentarze0

„Niepłodność - zagadnienie interdyscyplinarne” jest to opracowanie uniwersalne, opisujące główne nurty etyki, psychologii i medycyny w odniesieniu do problemu niepłodności. Różnorodność tematów podejmowanych w ramach omawianej problematyki potwierdza interdyscyplinarność zagadnienia oraz ukazuje jak odmienne mogą być podejścia do diagnozowania i leczenia niepłodności.Książkę otwiera artykuł Emilii Lichtenberg-Kokoszki „Biomedyczne aspekty płodności”, stanowiący swego rodzaju wstęp do dalszych rozważań naukowych. Kolejne dwa teksty autorstwa Wojciecha Guzikowskiego przybliżają czytelnikowi zagadnienia związane z niepłodnością żeńską i męską. Autorką następnego artykułu jest Maria Wojaczek, która przedstawia nowatorski system diagnostyki i terapii schorzeń uniemożliwiających poczęcie dziecka, jakim jest naprotechnologia.

Zespół Centrum Diagnostyki Ginekologiczno-Położniczej GMW i opolskiego ośrodka leczenia niepłodności GMW-Embrio - Natalia Cybulska, Marek Tomala, Wojciech Niemczyk, Grzegorz Głąb pokazują współczesną diagnostykę i leczenie niepłodności w ujęciu medycyny rozrodu. Ewa Janiuk przedstawia ogólnie nieznaną rolę położnej w diagnozowaniu, leczeniu i wspieraniu par borykających się z niepłodnością. Alicja Mendel przybliża psychologiczne aspekty diagnozy i leczenia niepłodności. Ksiądz Jerzy Dzierżanowski podjął trud ukazania jakże istotnej potrzeby wsparcia duchowego w sytuacji niepłodności małżeńskiej. Ksiądz Konrad Glombik rozważa pod względem etycznym dostępne metody leczenia niepłodności. Andrzej Ładyżyński omawia zjawisko adopcji jako jednej z możliwości rodzicielstwa. Joanna Piechnik-Borusowska omawia zagadnienie bezdzietności z wyboru. Publikację kończy artykuł Adama Zająca, który prezentuje zagadnienia prawne związane z niepłodnością.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu istotnych zagadnień nie udało się poruszyć.

Niemniej mamy nadzieję, że podjęte w niniejszej książce rozważania zachęcą personel medyczny, położne i lekarzy oraz samych rodziców i osoby ich wspierające do refleksji nad najbardziej fundamentalnym zjawiskiem biologicznym, jakim jest prokreacja.
Spis treści:

Wstęp


Emilia Lichtenberg-Kokoszka

Biomedyczne aspekty płodnościWojciech Guzikowski

Wybrane zagadnienia i aspekty niepłodności kobiecejWojciech Guzikowski

Wybrane zagadnienia i aspekty niepłodności męskiejMaria Wojaczek

Naprotechnologia wyrazem troski o zdrowieNatalia Cybulska, Marek Tomala, Wojciech Niemczyk,

Grzegorz Głąb

Współczesna diagnostyka i leczenie niepłodnościEwa Janiuk

Możliwości zawodowe położnej w prewencji, diagnostyce

i leczeniu niepłodności - obszar nieznanyAlicja Mendel

Psychologiczne aspekty diagnozy i leczenia niepłodnościJerzy Dzierżanowski

Potrzeba wsparcia duchowego w doświadczeniu niepłodności małżeńskiejKonrad Glombik

Naprotechnologia - godziwa metoda leczenia niepłodności

w małżeństwieAndrzej Ładyżyński

Doświadczenie adopcji w narracji rodzicówJolanta Piechnik-Borusowska

Bezdzietność z wyboru w oglądzie socjologicznymAdam Zając

Niepłodność - zagadnienia prawneNoty o autorach


Komentarze do: Niepłodność - zagadnienie interdyscyplinarne

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz