Szukaj

Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim

Podziel się
Komentarze0

Inspiracją do powstania tego opracowania była próba spojrzenia na zawód nauczycielski przez pryzmat płci jako głównego czynnika różnicującego pedagogów. Świadomość konsekwencji, jakie dla wypełniania swojej roli społecznej stanowi fakt bycia kobietą lub mężczyzną, może przyczynić się do optymalizacji procesu nabywania przez studentów kompetencji zawodowych, a także do pogłębienia refleksji u pracujących pedagogów.W książce opisano m.in. zagadnienia dotyczące feminizacji zawodu nauczycielskiego i jej konsekwencji socjalizacyjnych, komunikacji niewerbalnej pedagogów z uczniami, zachowań prozdrowotnych studentów kierunków nauczycielskich, potrzeby identyfikacji chłopców z osobą nauczyciela-mężczyzny, płci w odniesieniu do twórczości studentów edukacji artystycznej.


Spis treści:
Wstęp
Integralność jako edukacyjny regulator rozumienia pojęć: mężczyzna i kobieta
Feminizacja zawodu nauczycielskiego i jej konsekwencje socjalizacyjne
Maria i Stanisław Ossowscy - nauczyciele i uczeni
Komunikacja niewerbalna nauczycieli z uczniami
Fenomenologia płci. Próba analizy typu verstehen
Refleksje na temat zachowań prozdrowotnych kandydatek i kandydatów do zawodu nauczycielskiego
O potrzebie identyfikacji chłopców z osobą nauczyciela mężczyzny
Świadomość nauczycielek - wychowawczyń kształcenia zintegrowanego a podejmowane przez nie działania wychowawcze
Współpraca z rodzicami w opinii nauczycielek szkół podstawowych
Płeć a poziom twórczości studentów edukacji artystycznej
Potencjał rozwoju osobowego nauczycieli - badania porównawcze kobiet i mężczyzn

Autorzy: Robert Fudali, Mirosław Kowalski (red. nauk.)

Komentarze do: Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz